Hoffet moderniserer arbejdsmiljøet

Bragt i Magasinet Arbejdsmiljø oktober 2008

Kongehuset er i gang med en moderniseringsproces. Den gælder også for de over 100 ansatte ved hoffet, som servicerer og bistår kongehusets medlemmer. Her er der særlig fokus på ­kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.

 Af Birgitte Ramsø Thomsen

At være ansat ved hoffet handler ikke kun om gallakjoler og festmiddage. Der er også en hverdag fuld af samarbejde om praktiske opgaver som i enhver anden mellemstor virksomhed. Og arbejdspladsvurderinger (APV) hvert tredje år, som bruges til forbedring af arbejdsmiljøet.

I nogle år har hovedvægten været på at forbedre de bygningsmæssige forhold. En af de største aktiviteter har således været at etablere et fælles håndværkerhus på Amalienborg, hvor der er blevet etableret elevator og udsugning i et gammelt hus. Det blev færdigt sidste år og huser nu snedkerværksted, ejendomsassistent, maler og vaskeri, som før var spredt ud over mange utidssvarende lokaliteter.

Økonomi- og personalechef Søren Kruse betegner det som en af de største succeser og samtidig en stor udfordring.

-Der er altid et spændingsfelt mellem arbejdsmiljøet og kulturarven, fordi vi bor i disse gamle bygninger.

Det næste store indsatsområde er kompetenceudvikling for hoffunktionærerne, som også skal udvikle sig inden for andre fagområder. Det betyder for eksempel, at selv om man er ansat som chauffør, kan man også lære at servere, og selv om man til daglig gør rent, kan det være, man også har talent for lettere madlavning. En proces, der foregår igennem samtaler og kurser.

– Udviklingen sikrer også medarbejdernes værdi på arbejdsmarkedet, og det er vores pligt. En kær pligt, tilføjer Søren Kruse.

Faglig stolthed på tværs

Det er en proces, som ifølge økonomi- og personalechefen dog ikke altid er helt ligetil for medarbejderne.

 – Den stolthed og den faglighed, man har inden for et område, vil man ikke bare give fra sig. Nogle bliver urolige over, om de nu kan klare de nye kompetencer – og nogle bliver tændt af flammen. De blomstrer op på en anden måde. Men man skal ikke forcere det – det må ikke gå over stok og sten, før man har kompetencen, erkender han.

Beslutninger lægges ud

Men arbejdsmiljøet findes ikke kun på Amalienborg. Den største del af året bor kongefamilien uden for København, på Fredensborg, Marselisborg, i jagthytten i Trend og på kongeskibet Dannebrog.

Her er også sket en større decentralisering af beslutningsprocesserne.

– Man understøtter og lægger beslutninger ud til de arbejdsledere, som udstationeres på slottene, i stedet for alene at følge traditionerne for, hvordan man gør tingene, forklarer Søren Kruse.

Lær af de erfarne

At arbejdsmiljøet er inde i en positiv udvikling, kan også ses af APV’erne.

– Vi har fokus på hinanden, og det nærvær skaber et bedre arbejdsklima. Man trækker i højere grad i samme retning i forhold til, hvad man skal udvikle sig med.

Men det skal heller ikke gå for hurtigt med forandringerne i et traditionsrigt hus med engagerede medarbejdere.

– Vi skal helst have samme oplevelse. Det er der, spændingsfeltet ligger – går vi i takt, eller går nogle lidt hurtigere end andre? Man skal erkende, at det er en arbejdsplads, hvor folk har været glade for at være i 30, 40, 50 år – og det skal man respektere. De har erfaring og indsigt, man ikke skal kaste over bord, konkluderer Søren Kruse.