Referencer

Det siger kolleger og samarbejdspartnere:

“DOKS (Dansk Organist og Kantor Samfund) havde stor glæde af Birgittes oplæg og workshop som inspiration til bestyrelsens arbejde med foreningens kommunikation. Hun havde grundigt og præcist sat sig ind i hvilken faglig organisation DOKS er, og derfor blev drøftelserne og de muligheder der tegnede sig meget relevante og brugbare. Bestyrelsen oplevede mødet med Birgitte som et godt afsæt til det videre arbejde.”

Karin Schmidt Andersen, formand for Dansk Organist og Kantor Samfund

“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Birgitte Ramsø i Arbejdsmiljø København i perioden november 2013 – december 2015. Birgitte har en evne til hurtigt at analysere interesser og dagsordner i en kompleks politisk styret organisation (Københavns Kommune) og skrive relevante og nærværende artikler om udfordringer i arbejdslivet på en måde så indsatsen for arbejdsmiljøet bliver sat på dagordnen.

Birgitte har arbejdet effektivt og professionelt med en bred vifte af kommunikations- og formidlingsopgaver i kampagner, events, projekter og nyhedsformidling via både trykte og digitale medier. Udover den daglige drift, herunder projektledelse og kommunikationsplanlægning, har Birgitte været med til at udvikle vores kommunikationsprodukter. Birgitte har desuden formået at sætte sine erfaringer og sit kommunikationsfaglige perspektiv i spil og bidraget til at skærpe vores kommunikationsstrategi.

Birgitte er nem at arbejde sammen med, ikke kun på grund af hendes ihærdighed og arbejdsindsats men også i kraft af hendes samarbejdsevner og gode humør. Det er mit indtryk at Birgitte er vellidt hos, og fungerer socialt godt med kolleger, ledere og samarbejdspartnere.”

Digitaliserings- og kommunikationskonsulent  Jesper Søndergaard, Arbejdsmiljø København

“Birgitte har på en rigtig god måde gået ind i og har formået at løfte Arbejdsmiljø Københavns kommunikationsopgaver med en god kombination af dyb, faglig viden om arbejdsmiljøområdet og vores målgrupper, overblik og højt kvalificeret og præcis formidling på mange forskellige kommunikative platforme.

Birgitte har desuden bidraget i bredere forstand til løsningen af både projekt- og driftsrelaterede opgaver i sekretariatet, hvor hun er en højt værdsat kollega. Hun har løst opgaverne til stor tilfredshed for de involverede interessenter i et mangefacetteret organisatorisk miljø. Hun er en god afslutter, der skaber fremdrift i processer. Jeg kan give Birgitte mine varmeste anbefalinger.”

Sekretariats- og kommunikationschef Jan Heiberg Johansen, Arbejdsmiljø København

“Jeg har haft fornøjelsen af at bruge Birgitte som freelanceskribent på Videncenter for Arbejdsmiljø igennem flere år. Hun er god til at sætte sig ind i nye emner, er grundig i sin research og leverer altid et gennemarbejdet resultat. Hun er hurtig til at fange, hvad opgaverne går ud på og overholder altid deadlines og aftaler.”

Webredaktør Charlotte Aagaard Knudsen, Videncenter for Arbejdsmiljø

“Birgitte Ramsø Thomsen var tilknyttet Arbejdsmiljøsekretariatet som kommunikationskonsulent i juni måned 2013. Hun har arbejdet målrettet med opgaver inden for kommunikation og markedsføring og har på den måde været en uvurderlig hjælp for Arbejdsmiljøsekretariatet.

Derudover har Birgitte et solidt kendskab til HR, arbejdsmiljø og ledelse, hvilket er en god forudsætning, når man skal henvende sig til BrancheArbejdsmiljøRådenes målgrupper. Samtidig er Birgitte hurtigt faldet til som en god kollega blandt sekretariatets medarbejdere. Jeg kan således kun give Birgitte Ramsø Thomsen de bedste anbefalinger.”

Kommunikationskonsulent og webredaktør Peter Klingenberg, Arbejdsmiljøsekretariatet (3BAR)

“Arbejdet som vikar med nyhedsbrevet Dansk Presse kræver både et klassisk journalistisk håndværk, en god organisationspolitisk forståelse og et nøje branchekendskab. Birgitte klarer alle dele med stor træfsikkerhed. Sjældent rammer nyhederne skævt i prioritering eller vinkling, hvilket giver ro i sjælen for redaktøren.”

Kommunikationschef Louise Zabel, Danske Dagblades Forening

Medier

Jeg har leveret artikler og indhold til bl.a. følgende medier:

Fag- og organisationspublikationer:

HK Kommunalbladet, FTF A-kasses nyhedsbrev Job og Karriere, Finans, Tandlægernes Nye Tidsskrift, DJØF Bladet, Børn&Unge, Magisterbladet, DMstud.bladet, Socialpædagogen, Gymnasieskolen.

Specialmedier:

Magasinet Arbejdsmiljø, Grafisk BAR, nyhedsbrevet Dansk Presse for Danske Dagblades Forening, Motor, Radikal Politik, Visit Sweden, ADHD-bladet, Bedre Hjem

Andre magasiner:

Magasinet Psykologi, Vi forældre

Aviser:

Berlingske Business, Politiken, Ingeniøren

Internationale nyheder:

Nyhedsbureauet AFP

Websites:

arbejdsmiljoviden.dk, dm.dk, hkkommunal.dk, Ledelseidag.dk, gate21, ftf-a.dk, ipa.dk

PR-tekster og arbejde

VisitSweden, Kayakworld.dk, Innova IT, Dansk Magisterforening, Rambøll,  JustPR, Wanek & Myrner (for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Region Midtjylland)

Oversættelse

Rambøll, bridgeconsulting.dk, innofactor.dk, DTU Danchip