Specialer

Arbejdsmarked/arbejdsliv/arbejdsmiljø

Jeg har i mere end 15 år fulgt og skrevet om emnerne arbejdsmarked, arbejdsliv og arbejdsmiljø.

Jeg har særlig interesse for emner som trivsel og stress på arbejdspladsen, psykisk arbejdsmiljø, positiv psykologi, flow og kreativitet, emotionel og social intelligens, læringsstile, ledelse mm.

Jeg har lavet et kapitel til en rapport om arbejdsulykker og forebyggelse til Arbejdsmiljørådet (se min artikel om erfaringer fra Arbejdstilsynets særlige indsatser) og skrevet/redigeret branchevejledningen ”At arbejde i borgernes hjem” for Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (publiceret maj 2015).

Projektleder på udrulning fra 2014-15 af det strukturelle sundhedsfremmekoncept Sundhedskompas i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i partnerskab med FOA og PenSam.

Udvikling af kommunikation til projekter og kampagner i Arbejdsmiljø København, bl.a. kampagne om APV og kampagnen Bounce om robuste organisationer samt spillet Bevægelses-Banko inden for projekt Holdbart Arbejdsliv i samarbejde med spilfirmaet Workz.

Kommunikation og udvikling af temaer til konferencen Arbejdsmiljø Live 2014 – København Kommunes arbejdsmiljødag om Robuste Arbejdspladser.

Jeg har lavet længere temaer til fx FTF A’s nyhedsbrev, Finans, DJØF-bladet, HK Kommunalbladet og i flere år været en del af Videncenter for Arbejdsmiljøs nyhedsgruppe, som leverer indhold til både Magasinet Arbejdsmiljø og til portalen arbejdsmiljoviden.dk under Videncenter for Arbejdsmiljø.

Derudover har jeg redigeret tekster til Viden & værktøjer på en ny version af portalen arbejdsmiljoviden.dk. Nye emneindgange om vold, konflikthåndtering, MUS-samtalen, trivsel. Se et eksempel om Medarbejderudviklingssamtaler her.

Jeg skriver også om arbejdspladsers helt praktiske erfaringer med at forbedre arbejdsmiljøet. Et eksempel er fx Metalskolen Jørlundes sundhedscertificering.

Erhverv

Jeg har flere gange interviewet internationale eksperter på engelsk: fx C.K. Prahalad, Thomas Friedman og Daniel Goleman og skrevet om og dækket konferencer om fx innovation i grøn teknologi.

Medier

Som vikarierende redaktør for nyhedsbrevet Dansk Presse for Danske Dagblades Forening har jeg fulgt løbende med i den danske og internationale medieverden fra 2009-2011. Nyhedsbrevet dækker journalistik og ytringsfrihed, marked og økonomi, ny udvikling og navnestof.